Facebook

Our Review


 Stellify

รีวิวเลนส์HOYA Stellify 1.55

รีวิวเลนส์HOYA Stellify 1.55   ลูกค้าบอกกับทางร้านว่ามองไกลตอนนี้เริ่มไม่ชัด และเริ่มมีปัญหาในการมองระยะใกล้เวลาอ่านหนังสือหรือดูโทรศัพท์ต้...