Nikon DigiLife Lens

 

ดิจิไลฟ์ เลนส์โปรเกรสซีฟที่เน้นการมองระยะกลางให้กว้างขึ้น เหมาะกับผู้ที่มีสายตามยาวตามอายุและต้องทำงานกับคอมพิวเตอร์เป็นประจำ

 

  • การมองเห็นระยะกลางกว้างเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับเลนส์โปรเกรสซีฟทั่วไป

Conventional Progressive          

                                               

   DigiLife

 

 ด้วยคุณลักษณะที่สำคัญ

*ใช้สายตากับอุปกรณ์พกพาได้อย่างง่ายดาย          

                   

  *ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดียิ่งขึ้น

 

 

*ปรับตัวได้อย่างง่ายดาย        

                                                         

     *มองเห็นได้อย่างชัดเจนทุกระยะ

 

สรุป

ดิจิไลฟ์ เลนส์โปรเกรสซีฟที่เน้นการมองระยะกลางให้กว้างขึ้น เหมาะกับผู้ที่มีสายตามยาวตามอายุและต้องทำงานกับคอมพิวเตอร์เป็นประจำ ในขณะที่มองไกลยังคงกว้างเช่นเดิม