ตาแดง (Conjuctivitis) 

เป็นภาะวะที่บริเวณตาขาวมีสีแดงกว่าปกติ หรือมีสีแดงกว่าคนอื่น หรือมีสีแดงกว่าตาอีกข้าง เกิดได้จากหลายภาวะพบได้ทั้งที่ไม่มีโรคตาก็ได้ อาจเป็นเพียงการอดนอน ร่างกายอ่อนเพลีย ขยี้ตามาก หรือที่มีโรคภายในตาบริเวณเยื้อตาก็ได้ เช่นเยื้อตาอักเสบ ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น โรคภูมิแพ้ โรคเยื้อตาติดเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัส หรือถูกฝุ่นละออง 

เยื้อตา เป็นเนื้อเยื้อบางๆอยู่ใต้หนังตาทั้งบนและล่างลึกเข้าไปในหนังใต้ตา แล้วย้อนมาปกคลุมตาขาวจนชิดขอบตาดำ ซึ่งเยื้อบุตาขาวจะคล้ายเยื่อบางๆที่บุภายในปากนั่นเอง  เนื่องจากเยื่อบุตาขาวเป็ฯส่วนที่สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมภายนอกทั้ง ลม ฝุ่น แสงแดด ตลอดจนเชื้อโรคต่างๆที่อยู่ในบรรยากาศ เยื่อตาจึงมีโอกาสเกิดการอักเสบ ติดเชื้อได้ง่าย ทั้งติดเชื้อแบคทีเรียและตลอดจนติดเชื้อไวรัส ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของตาแดงที่เกิดจากโรค

ตาแดงที่เกิดจากเชื้อไวรัส (พบบ่อยและเป็นกันมากที่สุด)

ปัจจุบันมีการอักเสบของเยื้อตาที่เกิดจากเชื้อไวรัสในกลุ่ม อะดีโนไวรัส (Adenovirus) และ เอนเทโรไวรัส (Enterovirus) เป็นโรคตาแดง หรือ ตาแดงชนิดติดต่อ เนื่องจากโรคนี้สามารถติดต่อไปยังผู้อื่นได้ง่ายมักจะมีการระบาดเป็นครั้งคราว เมื่อระบาดแต่ครั้งมีผผู้คนติดโรคมากมาย แต่เดิมทีโรคนี้มักเป็นในหน้าฝน หน้าน้ำท่วม เพราะทำให้เชื้อโรคกระจายได้ง่าย แต่ในระยะหลังโรคนี้พบได้ตลอดปี

เมื่อได้รับเชื้อ อาจเกิดจากอาการตาแดงในวันรุ่งขึ้นไปจนถึง 2 สัปดาห์ โดยเริ่มรู้สึกระคายเคืองในตา น้ำตาไหล ตาแดง มีความรู้สึกคล้ายมีผงหรือมีเม็ดทรายปนอยู่ในตา มักเป็นข้างเดียวก่อนถ้าไม่ระวังอาจลามไปตาอีกข้าง โดยทั่วไปมักจะมีน้ำตาออกมาเป็นน้ำใสๆหรือเป็นเมือกเล็กน้อย แต่เมื่อมีการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำเติม จึงจะมีขี้ตาข้นคล้ายหนองได้

ตาแดงจากเชื้อไวรัส ยังมีหนังตาบวมแดง บริเวณเยื่อตาอาจพบเป็นตุ่มเล็กๆกระจายไปทั่ว บางรายมีจุดเลือดเล็กๆกระจาย บางรายอาจพบเป็นเลือดเป็นปื้นใหญ่ๆได้ เป็นที่มาของคำว่าเลือดออกในตาร่วมกับตาแดง (Hemorrhangic conjunctivitis) หมายถึง มีการอักเสบของเยื่อตาร่วมกับมีเลือดออก

ความผิดปกติทั้งหมดของโรคตาแดงจากเชื้อไวรัส จะอยู่ที่หนังตาและเยื่อตาเท่านั้น ส่วนของตาดำจะปกติดีจึงไม่มีผลต่อการมองเห็น โดยผู้ที่เป็นตาแดงจะยังมองเห็นได้ปกติ ลักษณะอาการสำคัญของโรคตาแดงที่เกิดจากเชื้อไวรัสนี้มักจะพบการอักเสบและเจ็บบริเวณต่อมน้ำเหลืองหน้าหูร่วมด้วย

อาการตาแดงจะค่อยๆหายไปในเวลาประมาณ 7 วัน บางคนอาจหายเป็นปกติเลย หรือบางคนการอักเสบอาจลุกลามเข้าตาดำ เกิดการอักเสบของตาดำเป็นจุดกระจายเล็กๆ ซึ่งระยะนี้อาจทำให้จามัวลงเล็กน้อย การอักเสบของตาดำจะคงอยู่ราวๆ 1-2 สัปดาห์ส่วนน้อยที่จะอยู่เป็นเดือนแต่อาการไม่สบายตาต่างๆจะหายไป

 

ตาแดงที่เกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อกันได้อย่างไร ป้องกันได้อย่างไร

เนื่องจากเชื้อไวรัสนี้สามารถติดต่อไปที่ตาอีกข้างหนึ่งหรือติดต่อไปที่ผู้อื่นได้ง่ายจากการสัมผัสเชื้อโดยตรง เชื้ออาจปนเปื้อนติดอยู่กับนิ้วมือผู้ป่วย ซึ่งอาจจับต้องสิ่งของอื่นทำให้เชื้อโรคติดอยู่บริเวณนิ้ว หากผู้อื่นมาจับต้องกับสิ่งของนั้นๆ เชื้อโรคก็จะอยู่ติดกับมือนั้นและติดต่อเข้าตาผู้นั้นได้เมื่อใช้มือสัมผัสที่ตา

การดูแลป้องกัน ควรแยกผู้ป่วยออกจากกลุ่ม โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม เช่น ในค่ายทหาร โรงงานอุตสาหกรรม ที่ทำงานที่มีคนอยู่ร่วมกันเป็ฯจำนวนมาก โรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนที่มีนักเรียนอยู่ประจำ 

โรคตาแดงชนิดนี้แม้จะไม่ทำให้การมองเห็นลดลง แต่จะทำให้เกิดการระตายเคือง บั่นทอนการทำงาน ทำลายสุขภาพจิต เกิดความไม่สบาย จึงพยายามอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุม โดยการดูแลอนามัยส่วนบุคคลให้ดี หมั่นล้างมือ รักษาความสะอาดผ้าเช็ดหน้า เสื้อผ้า และไม่คลุกคลีกับผู้ป่วย

 

หากเมื่อท่านเป็นตาแดงควรรีบพบแพทย์เสมอ เพราะตาแดงเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น ต้อหิน เป็นต้น ควรพบแพทย์ภายใน 1-2 วันเมื่อร่วมกับมีไข้ หรือเคืองตามาก แต่ควรรีบพบแทพย์ฉุกเฉินเมื่อร่วมกับมีอาการสายตาผิดปกติ เห็นภาพไม่ชัด

 

 

ข้อมูลจาก http://haamor.com