การขับรถ กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน

 

 

 

ทำไมเราจึงเจอแต่ปัญหาในการขับรถตอนกลางคืน

                                        

    • เนื่องจากสภาพแสงในตอนกลางคืนนั้น ก่อให้เกิดแสงฟุ้งกระจายและแสงสะท้อนบนผิวเลนส์ได้ง่ายกว่าปกติ

และในสภาพแสงแบบนี้ทำให้มีผลกระทบต่อการมองเห็นโดยทำให้การมองเห็นแย่ลงและเกิดความไม่สบายตาได้ง่าย

 

 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการมองเห็นคืออะไรบ้าง

 

                               

•ในช่วงเวลากลางคืนนั้นแหล่งกำเนิดแสงจะมีมากมายหลายจุด (หลอดไฟหน้ารถ,ไฟถนน,ไฟจราจร) สิ่งเหล่านี้จะกระทบ

ต่อการมองเห็น ความปลอดภัยและความสบายตา