รีวิวเลนส์Rodenstock 1.6 Imp SPP2

ลูกค้าท่านนี้ได้นำค่าสายตามาให้ทางร้านดู คือ

R:-0.25-1.25*160

L:-1.00-1.00*170

Add: +1.50

ทางร้านBridders จึงแนะนำให้ลูกค้าวัดสายตาอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อความแม่นยำในการตัดแว่นที่จะต้องใช้
ในชีวิตประจำวัน ค่าสายตาจากทางร้านที่วัดอย่างละเอียดได้

R:-0.75-1.00*177

L:-1.00-1.50*177

Add: +2.00

 

 

เมื่อลองใส่ค่าสายตาที่ทางร้านวัดให้กับลูกค้าแล้วรู้สึกสบายตา ใส่แล้วไม่เวียนหัว ภาพที่เห็นคมชัดขึ้น 

 

 

ทั้งนี้แล้วลูกค้าได้บอกกับทางร้านว่าชอบการถ่ายรูปอยากได้เลนส์ที่มีคุณสมบัติที่ลดแสงสะท้อน ป้องกันแสงสีฟ้า 
ป้องกันการเกิดฝ้าขณะถ่ายรูป ทางร้านBridders จึงแนะนำเป็นตัวเลนส์ที่มีโค้ท SSP2(Solitaire Protect Plus 2)
ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ลูกค้าต้องการ