รีวิวเลนส์Progressive Essilor Liberty T7 Grey ย่อบาง1.6 เปลี่ยนสี

ลูกค้ามีค่าสายตาเดิม

R:-10.50

L:-9.00

ลูกค้าเริ่มมองไกลไม่ชัดและช่วงที่อ่านหนังสือหรือมองหน้าจอโทรศัพท์ต้องยืนแขนออกไปให้สุดถึงจะอ่านได้

ทางร้านจึงทำการวัดค่าสายตาอย่างละเอียดให้แก่ลูกค้า ซึ่งค่าที่ได้ออกมาปรากฎวา่เพิ่มจากเดิม

R:-11.00
L:-9.75

ADD +1.25

ทางร้านBridders เราจึงแนะนำให้ลูกค้าใช้เลนส์Progressive แบบย่อบางเนื่องจากลูกค้ามีทั้งค่ามองไกลและค่าอ่านหนังสือ

ทางลูกค้าจึงเลือกเลนส์ที่สามารถเปลี่ยนสีได้เมื่อออกกลางแจ้ง

จากภาพด้านบนจะสังเกตุได้ว่าเมื่อมองจากด้านข้าง เลนส์ของลูกค้าจะมีความหนามาก

เนื่องจากลูกค้ามีค่าสายตาที่เยอะพอสมควรจึงทำให้เลนส์หนากว่าปกติ