สายตาสั้น(Myopia)และสายตายาว(Hyperopia)

ทั้งสายตาสั้น(Myopia)และสายตายาว(Hyperopia)คือปัญหาทางสายตาที่เกิดจากการที่แสงหรือภาพไม่ตกที่จอรับภาพพอดี ซึ่งทั้งสองปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ด้วยแว่นตา คอนแทคเลนส์หรือเทคโนโลยีอย่างเลสิค

สายตาสั้น (Myopia)
สายตาสั้น (Myopia)หมายถึง การที่ภาพหรือแสงที่ผ่านส่วนต่างๆของตาแล้วรวมแสงหรือรวมภาพ (Focus) ก่อนถึงจอประสาทตา (Retina) ทำให้การมองเห็นภาพในระยะไกลไม่ชัดเจน ต้องหยีตามองภาพ ในทางตรงกันข้ามเมื่อมองดู วัตถุที่อยู่ใกล้มากขึ้นก็จะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น สาเหตุอาจเกิดได้จากกระบอกตายาวกว่าปกติหรือกระจกตามีความโค้งมากเกิน ซึ่งคนสายตาสั้นสามาตรแก้ไขได้ง่ายด้วยการใช้เลนส์เว้า เพื่อให้ภาพกลับไปตกที่จอรับภาพทำให้เห็นภาพได้คมชัด

  • จากรูปจะเห็นว่าภาพบนรูปคนมีการโฟกัสก่อนจอรับภาพดังนั้นเราจึงใช้เลนส์ลบซึ่งมีคุณสามบัติกระจายแสงเป็นตัวพลักให้ภาพไปตกลงบนจอรับภาพพอดีเช่นภาพล่าง

สายตายาว (Hyperopia) 
สายตายาว (Hyperopia)หมายถึง การที่ภาพหรือแสงที่ผ่านส่วนต่างๆของตาแล้วรวมแสงหรือรวมภาพ (Focus) หลังจอประสาทตา (Retina) ทำให้เห็นภาพในระยะไกลไม่ชัดเจน และเมื่อมองวัตถุใกล้ๆ การรวมแสงหรือภาพ (Focus) จะไปตกหลังจอประสาทตาหรือหลังจอรับภาพมากขึ้น คนที่มีสายตายาวจึงมีอาการมองในระยะใกล้ไม่ชัดเจน แต่ถ้าเป็นคนที่มีความสามารถในการเพ่งดี (Accommodation) อวัยวะต่างๆ ภายในลูกตามีความยืดหยุ่นสูง เช่น เด็กก็จะสามารถปรับการรวมแสง (Focus) ทำให้มองเห็นภาพชัดทั้งๆ ที่มีปัญหาสายตายาวอยู่ ดังนั้นผู้ที่มีสายตายาวจึงมักมีอาการปวดตา ปวดศีรษะเมื่อใช้สายตามากๆ สาเหตุอาจเกิดจากกระบอกตาสั้นกว่าปกติหรือกระจกตาแบนเกินไป ซึ่งคนสายตายาวสามาตรแก้ไขได้ง่ายด้วยการใช้เลนส์เว้า เพื่อให้ภาพกลับไปตกที่จอรับภาพทำให้เห็นภาพได้คมชัด

  • จากรูปจะเห็นว่าภาพบนรูปคนมีการโฟกัสหลังจอรับภาพดังนั้นเราจึงใช้เลนส์บวกซึ่งมีคุณสามบัติในการรวมแสงเป็นตัวดึงให้ภาพกลับมาตกลงบนจอรับภาพพอดีเช่นภาพล่าง