ลูกค้าเพศหญิง อายุ 45 ปี มีอาการมองใกล้ไม่ชัด อยากลองใช้ Progressive แต่ไม่เคยเลนส์ Progressive มาก่อน

ค่าสายตาที่วัดได้

R: -0.50

L: -0.50

Addition for near @ 40 cm. +1.25

Frame: Lindberg 6541

Detail of frame: size 51-22, Temple design 802 colour 10, Front D18

Lenses: 1.60 Rodentstock Excellent Myview2

coating SPP2