ลูกค้าอายุ 34 ปี ปกติชอบใส่ contact lenses ตลอด ใช้แว่นเป็นแว่นสำรอง ใช้สายตาในระยะใกล้ค่อนข้างมาก 8-10 ชม./วัน

ค่าสายตาที่วัดได้

R: -3.88

L: -4.00-0.25x172

Addition at 40 cm. +0.50

Frame: Lindberg Fay

Detail: Size 46-20, Temple 145, Inner K245, colour temple 70 with cover K204

Lenses: 1.60 Zeiss Single Energize Me

เลนส์ที่ออกแบบมาเพื่อคนใส่ contact lenses เป็นพิเศษ เลียนแบบการกลอกตาแบบการใส่ contact lenses ทำให้โครงสร้างภาพนุ่มสบายตา กว้าง Distortion น้อย

มาพร้อมกับ Blue protect coating ประกอบกับ Plus technology ที่อยู่ส่วนมองใกล้ของตัวเลนส์ทำให้เวลาเหลือบตา ทำให้มองอุปกรณ์ Digital สบายตามากยิ่งขึ้น