ลูกค้าเพศหญิง อายุ 56 ปี ไม่เคยใช้แว่น Progressive มาก่อน ใช้แต่แว่นแยกทั้งมองไกล และ อ่านหนังสือ เนื่องจากมีค่าสายตาสั้นมาก จึงรู้สึกไม่สะดวกเวลาใช้แว่นแยก ทำให้ความต้องการอยากลองใช้ Progressive

ค่าสายตาจากแว่นเดิม

OD: -4.50

OS: -4.50

Refraction        OD: -3.50-0.75x162

                         OS: -4.50-0.285x16

Addition for reading +1.75 at 40 cm.

Final Rx. For Prescription         OD: -3.75-0.25x162

                                                  OS: -4.50-0.25x16    Addition +1.75 at 40 cm.


Frame: Lindberg Air Titanium

Detail of Frame: Bridge Flat, Temple length 135 wide Temple

Colour temple + Bridge 20

Engraving: LIVE LIFE TO THE FULLEST

Lenses: Rodentstock Multigressiv MyView® 2 index 1.60

Coating: Solitaire Protect Balance 2

เลนส์ Progressive รุ่น excellent ของ Rodentstock เป็นเลนส์ที่มีเทคโนโลยีขัดบางแบบพิเศษและ เทคโนโลยีแบบ freeform ล่าสุด ที่มีการใช้ข้อมูลจำเพาะบุคคลในการออกแบบโครงสร้างเลนส์ ไม่ว่าจะเป็น จุดกึ่งกลางของดวงตาทั้งสองข้าง หรือตำแหน่งการทำงานร่วมกันของ 2 ตา ซึ่งตอบโจทย์การมองเห็นของลูกค้ามากที่สุด เนื่องจากสายตาของทั้งสองข้างไม่เท่ากัน ประกอบกับการที่ลูกค้าเริ่มใส่ Progressive ในขณะที่มีค่า Addition ที่มีค่าเยอะแล้วนั่นคือ +1.75 เลนส์รุ่นนี้จึงตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าได้อย่างมากที่สุด