ลูกค้าเพศชายมาด้วยมีความต้องการแว่นที่สามารถใส่มองได้ทุกระยะทั้งไกลและอ่านหนังสือ

Subjective refraction on phoropter and Trial lens

OD:-1.75s-0.25cylx24

OS:-1.75s-0.25cylx160 

Add +1.50

 

Lens :Progressive Lens Rodenstock 1.60 “Impression 2” with DNEye technology ที่สามารถแก้ไขค่าสายตาได้ละเอียดถึง0.12 D สามารถแก้ไขปัญหาค่าสายตาได้อย่างละเอียดและตรงจุดในตามตำแหน่งของผิวกระจกตาบนผิวหน้าเลนส์

Coat:Solitaire Protect Plus 2 and Color Matic IQ 2 ที่สามารถเปลี่ยนสีตามระดับของแสงUV โดยทางร้านรับประกันตัวเลนส์ให้2ปี

 

Frame Design :Lindberg Spirit Col.70

 ลูกค้าต้องการออกแบบทรงของแว่นและกำหนดสีของกรอบด้วยตนเองได้ทั้งคานจมูก ขาแว่น และทรงของเลนส์ ให้เข้ากับหน้า อีกทั้งยังสามารถสลักชื่อของลูกค้าลงบนตัวกรอบแว่นได้อีกด้วย