ลูกค้าอายุ40ปี มีปัญหามองไกลไม่ชัด

Refraction and Trial lens

R-7.00-0.75*180
L-7.00-0.75*180

Frame เลือกยี่ห้อ Silhouette รุ่น7658 ขนาด54mm.


Lens single ยี่ห้อ Hoya index1.74 เป็นดัชนีหักเหสูงสุดของบริษัทโฮย่า ยิ่งดัชนีหักเหแสงเยอะก็จะทำให้เลนส์ออกมาบางมากขึ้น แม้จะใช้แว่นไร้กรอบก็สามารถทำออกมาสวยงามได้
นอกจากนั้นการทำเลนส์ให้ดูเล็กๆยังช่วยซ่อนความหนาของเลนส์ได้ดีขึ้น