ลูกค้าเพศชาย ทำ LASIK มาประมาณ 2 ปี ในเวลาขับรถกลางคืนบางครั้ง พบแสงฟุ้งกระจายจากไฟรถ เวลารถสวนมา และบางครั้งในขณะมองป้ายบอกทางไกลๆ ภาพที่เห็นไม่คมชัดเท่าที่ควร ต้องการเลนส์ที่ช่วยลดอาการเหล่านี้ 

 

Refraction and Trial lens 

R 0.00-0.50x5

L 0.00-0.50x5

 

Frame and Lens design 

Frame Lindberg sun 8555 

Lens 1.60 lmpression Mono 2 +Road 

Lens 1.60 Impression Mono 2 +Road sun 

โครงสร้างเลนส์ เป็น Individual parameter ซึ่งออกแบบเลนส์ตามลักษณะสายตาและตัวแปรต่างๆของกรอบแว่นนั้นๆ การผลิตเลนส์รุ่นนี้ควบคุมการผลิตด้วย software ที่คำนวณ power ต่างๆแบบจุดต่อจุด ในความละเอียดถึง 0.01 เพื่อจัดการความคลาดเคลื่อนของแสง ให้ได้ความคมชัดทุกจุดบนหน้าเลนส์ ผสมกับความคมชัด จาก Road technology ที่เพิ่ม contrast ที่ดีที่สุดร่วมกับ DNEye ในการแก้ไขปัญหาแสงฟุ้งกระจาย และภาพที่คมชัดทุกสภาวะแสง