ลูกค้า อายุ 55 ปี มาด้วยอาการ มองป้ายบอกทางไกลๆไม่ชัด และเห็นแสงฟุ้งกระจายเมื่อมีรถสวนมาขณะขับรถกลางคืน

Subjective Refraction on Phoropter
OD +1.00-0.25x85
OS +1.00-0.25x90
Add 2.50

Trial lens
OD +0.87
OS +1.00
Add 2.50

Lens and Frame Design
Frame : Lindberg Spirit col.70
Custommize ความยาวขาแว่น และขนาดสะพานจมูกให้พอดีกับรูปหน้าลูกค้า
Lens : Progressive lens Rodenstock
1.60 Multigressiv Myview Road with DNEye “
สามารถออเดอร์ค่าสายตาที่มีความละเอียดในระดับ 0.12 (step ที่มีการวัดและเช็คทั่วไปคือ 0.25)
และการใช้เทคโนโลยี DNEye ที่ทำให้เกิดความคมชัดมากที่สุดบนหน้าเลนส์ เมื่อลูกค้ามองผ่าน บวกกับ การใส่ filter Road เพื่อให้เกิด contrast ที่ดีที่สุดขณะขับรถทั้งกลางคืนและกลางวัน

 

 

Elevation Map 

 

MTF/ Phototopic

Aberration/Photopic

Map of Power/Axis Astigmatism

Sagital Radius Map

Meridians Map