ลูกค้าเป็นแฟน และสะสมแว่นของ Oliver Peoples อยู่แล้ว

สำหรับรุ่นที่มีชื่อเสียงและเป็น Signature ของแบรนด์อย่าง Gregory Peck นั้นลักษณะของแป้นจมูกจะไม่เหมาะสมสำหรับการนำมาทำเลนส์โปรเกรสซีฟ

ทาง BRIDDERS เราจึงนำกรอบแว่นไปเจาะและติดแป้นจมูกเสริมขึ้นมา เพื่อควบคุมความสูง และความห่างของเลนส์กับตาให้เหมาะสมได้

<

ซึ่งเลนส์ที่เลือกใช้นั้นเป็น Zeiss Progressive ที่มีใสของเนืิ้อเลนส์เหนือกว่าแบรนด์อื่นๆมาก