ลูกค้าเพศหญิง อายุ 65 ต้องการแว่นที่สามารถมองเห็นได้ชัดทุกระยะ ทำผ่าตัดต้อกระจกเรียบร้อยแล้ว


Subjective Refraction and Trial lens
R : -1.50
L : -0.75
Add 2.75

Lens Design
Lens Progressive 1.50 presio W + Transitions Grey
ที่มีเทคโนโลยีลิขสิทธิ์ในการขัด aberration filter surface ให้ความนุ่มนวลสบายตา และมุมมองที่ดี และเปลี่ยนสีตามสภาพแสงอย่างเหมาะสมต่อทุกช่วงของการใช้งานโดยไม่ต้องใส่ๆถอดๆ