Office Lenses

เลนส์ Progressive แบบเดิมๆ มีพื้นที่การมองที่แคบสำหรับการมองเห็นในระยะกลาง เช่น การทำงานคอมพิวเตอร์

Zeiss Office lenses มี พื้นที่การมองที่กว้างขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

 

From reading lenses to progressive lenses...

 

เลนส์อ่านหนังสือ : เลนส์ชั้นเดียวสำหรับการอ่านหนังสือเหมาะสำหรับการมองในระยะใกล้เท่านั้น โดยส่วนใหญ่ไม่เกิน 40 เซนติเมตร

ผลกระทบต่อผู้สวมใส่ :

  • ผู้สวมใส่ต้องโน้มตัวเข้าหาจอคอมพิวเตอร์เพื่อให้อยู่ในระยะ 40 เซนติเมตรที่ทำให้การมองเห็นคมชัดที่สุด
  • ส่งผลให้มีอาการปวดคอและปวดหลังจากการทำงาน

เลนส์ Progressive : เลนส์ Progressive มีพื้นที่การมองที่แคบสำหรับการมองเห็นในระยะกลาง

ผลกระทบต่อผู้สวมใส่ : 

  • ผู้สวมใส่ต้องเงยหน้าขึ้น เพื่อให้สามารถมองผ่านเลนส์ในระยะกลางได้อย่างชัดเจน
  • ส่งผลให้เกิดอาการปวดคอและปวดไหล่จากการทำงาน

 

...to lenses for indoor vision: the new office lens portfolio by ZEISS

Zeiss Officelens

เป็นเลนส์เฉพาะทางที่ออกแบบมาเพื่อคนทำงานในออฟฟิศตอบสนองการมองเห็นอย่างคมชัดใน 3 ระยะ และสามารถเลือกให้เหมาะกับกิจกรรมของผู้สวมใส่

1. Book   2. Near    3.Room

ผลกระทบต่อผู้สวมใส่ :

  • ผู้สวมใส่ไม่ต้องเกร็งศรีษะ ไหล่ และ คอ เวลานั่งทำงานบนโต๊ะ
  • ทำให้ผู้สวมใส่มีการท่าทางในการนั่งทำงานอย่างถูกต้อง และผ่อนคลายอีกทั้งยังสามารถมองเห็นอย่างชัดเจน ทำให้ผ่อนคลายทั้งสายตาและผ่อนคลายท่าทางอย่างแท้จริง

 

ZEISS Office Lenses - Possible working distances

 

Technical data