โครงสร้าง : INTEGRATED DOUBLE SURFACE DESIGN PROGRESSIVE

hoya progressive

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเลนส์โปรเกรสซีฟที่มีความนิ่ง,ความนุ่มนวล,ความสบายตาสูงสุด เหมาะสำหรับผู้ที่เคยมีปัญหาเรื่องการปรับตัวเลนส์โปรเกรสซีฟชนิดอื่นๆมาก่อน และโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเลนส์โปรเกรสซีฟที่ตอบสนองกับไล์ฟสไตล์ของตัวเอง

LIFE STYLE : Personalization Design

Hoya Trinity Type SBM
การออกแบบโครงสร้างของเลนส์ ให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์เฉพาะของแต่ละบุลคล

PERSONALIZED : Visual Performance
การจัดระเบียบพื้นที่ใช้งานแต่ละโซนของเลนส์ ให้มีความถูกต้องตามค่าสายตาของแต่ละบุลคล

REAL STYLE : Freeform Double Surface
การขัดโครงสร้างเลนส์ด้วยเครื่องมือฟรีฟอร์มทั้ง2ด้าน ตามค่าสายตาของแต่ละบุคคลอย่างแท้จริง (Real Time)

Individual Smart Inset : การปรับตำแหน่งอ่านหนังสือไปตามความสามารถจริงของการเหลือบตาเข้าหากันของดวงตา

lntegrated Double Surface Progressive : การคำนวณค่าสายตาและลานสายตาให้ตรงกับทิศทางการเคลื่อนไหวของดวงตา

Hoya Trinity Chart
Corridor 14(ความสูงจากจุดกลางตาดำ 18มม.)
Corridor 11(ความสูงจากจุดกลางตาดำ 14มม.)

Hoya Trinity Info