รีวิวเลนส์Essilor Crizal Transision

 

 

ลูกค้ามีค่าสายตาทั้งสองข้างที่

R:-0.75-0.25*160

 

L:-0.75-0.25*180

 

 

ลูกค้าเลือกเป็น Auto Lens ที่ชัดใสเมื่ออยู่ในที่ร่ม แต่เมื่ออยู่กลางแจ้งก็สามารถตอบสนองได้ดีกว่าเดิม 
เลนส์จะทำปฏิกิริยาต่อแสงยูวีได้ไวขึ้นทั้งในที่มีแสงแดดจ้า มีแสงแดดเล็กน้อย มีเมฆหนา 
หรือมีแสงแดดปานกลาง